Pomóżmy Romanowi Jadanowskiemu stoczyć walkę z chorobą

Czas pandemii ogranicza wszystko, najgorzej, że ogranicza możliwość działalności charytatywnej, niesienia pomocy potrzebującym, by w czasie nakazów, zakazów, obostrzeń nie zostali sami bez wsparcia, bez dobrego słowa. Rok 2020 udowodnił nam, że pomimo izolacji społecznej, mieszkańcy, sąsiedzi i goście odwiedzający nasze piękne Międzyzdroje nie „izolowali” swoich serc. Udało nam się zebrać 78 tys. dla Krzysztofa Trojanowskiego na zakup protezy nogi oraz pokryć kosztowną rehabilitację. To wszystko dzięki ogromnemu wsparciu lokalnych władz samorządowych, mieszkańców Gminy Międzyzdroje, sąsiednich miast i wsi oraz turystów. 

Zwracamy się do Państwa z kolejnym apelem, bo dramaty ludzkie nie będą czekać na lepsze czasy. My również nie możemy czekać, by pomóc. 

Mieszkaniec Międzyzdrojów Roman Jadanowski, r. 1967 jest mężem i ojcem dwóch córek (17 l. i 14 l.), byłym oficerem Wojska Polskiego, dowódcą jednej z jednostek Marynarki Wojennej w województwie zachodniopomorskim w stopniu komandora porucznika. Rzec można – człowiek ze stali, konsekwentny i prący do przodu, doskonały organizator
i wymagający przełożony, nauczyciel wielu pokoleń oficerów, których dzisiejsza służba procentuje zebranym niegdyś doświadczeniem. Do niedawna słynął z „końskiego zdrowia”, szczycił się kilkuletnim brakiem choćby najmniejszej absencji chorobowej. Do niedawna… 

Diagnoza spadła na Romana Jadanowskiego, niczym przysłowiowy, grom z jasnego nieba – SLA (łac. sclerosis lateralis amyotrophica), czyli stwardnienie zanikowe boczne. Ciężka, „porażająca” choroba dotknęła dorosłego, postawnego mężczyznę w sile wieku. Początkowe niedowierzanie zastąpił zwyczajny w tej niezwyczajnej sytuacji szok. Żołnierzowi nie wolno się jednak poddawać. Pomimo nasilających się trudności motorycznych nie ma mowy o kapitulacji. Jest za to wsparcie rodziny, środowiska i przyjaznych instytucji oraz organizacji. Najważniejsza jest teraz konsekwencja
w rehabilitacji oraz dostęp do możliwie najliczniejszego grona specjalistów – fizjoterapeuty, logopedy, dietetyka czy psychologa. Jest to niezbędne, by we właściwym momencie wdrożyć wsparcie oddechu, skierować na zabieg ortopedyczny, zlecić wykonanie ortez albo zainterweniować w kwestii dostosowania mieszkania do potrzeb chorego. Do tego dochodzi także kosztowna farmakoterapia, która w różnych formach może być stosowana, niemniej jednak może tylko opóźnić pogarszanie się zdrowia i wzmacniać organizm. Skutecznego leku na tę chorobę po prostu nie ma.

Jesienią 2020 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” zarejestrowało zbiórkę publiczną „Razem dla Romana” 2020/2334/OR.  Datki miały być zbierane podczas imprez kulturalnych, spektakli, koncertów, festiwali i festynów itp. organizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Skarbony kwestarskie zostały przekazane także do jednostki wojskowej 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie. Pandemia, która nie odpuszcza i związane z nią obostrzenia ograniczają możliwość organizowania dużych imprez charytatywnych. Jesteśmy w trakcie przygotowań aukcji internetowych na Facebooku. Prosimy o przekazywanie darowizn rzeczowych (bonów, karnetów, wejściówek, przedmiotów), które można wystawić na aukcję charytatywną lub kiermasz rozmaitości. Chętnych do współpracy, darczyńców i wolontariuszy prosimy o kontakt z organizatorami pod nr tel. 503 687 255 (Andżelika Gałecka – Biblioteka w Międzyzdrojach) oraz 501 762 493 (Rafał Kajzler – 8 Dywizjon Przeciwlotniczy w Dziwnowie). 

Roman Jadanowski został zgłoszony do Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu jako beneficjent 1% podatku. Zwracamy się do Państwa z prośbą przy wypełnianiu deklaracji podatkowej za 2020 rok o wpisanie nr KRS 0000050135 i celu szczegółowego: JADANOWSKI. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” założyło również subkonto do wpłacania darowizn. Wpłat można dokonywać na subkonto: Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” Wapnica, ul. Jodłowa 3, 72-500 Międzyzdroje 37 9383 0007 4211 1269 2000 0010
z dopiskiem: Darowizna – ROMAN JADANOWSKI

Liczymy na Państwa wsparcie i pomoc w różnej formie. Wspólnie pomóżmy Romanowi stoczyć tą nierówną walkę
z chorobą.

W imieniu organizatorów: Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” – Andżelika Gałecka
8 Dywizjon Przeciwlotniczy w Dziwnowie – Rafał Kajzler                                         

One Response to “Pomóżmy Romanowi Jadanowskiemu stoczyć walkę z chorobą”
  1. Przekażemy 1% na Pana Romana i książki do Biblioteki . Zachęcam mieszkańców, aby pomogli tak jak Trajanowi.