OSP Międzyzdroje w V Edycji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej akcji “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. W ubiegłorocznej akcji dzięki Państwa zaangażowaniu udało się uzbierać 350 kg darów. W tym roku również liczymy na Państwa zaangażowanie i wsparcie.

W związku z akcją w jednostce OSP Międzyzdroje będzie organizowana zbiórka darów (produkty spożywcze o długim terminie ważności, artykuły szkolne, słodycze, chemia). Zebrane dary trafią między innymi do szkół w tym szkoły specjalnej oraz do Naszych Rodaków, którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi.

Dane zbiórki:

Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje
Ulica, miasto: ul. Kolejowa 25 72-500 Międzyzdroje
Dni zbiórki, godziny zbiórki: od godziny 15-20 po umówieniu telefonicznym
Data zakończenia zbiórki 04.12.2018
Imię i nazwisko koordynatora: Łukasz Wodnicki 503 997 306

Wojtek Krupiński: 695 965 243

Robert Soltysiak: 693 370 217

Wodnicka Anna: 505 307 515 (weekend)

“Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” to akc­ja szczecini­an. Pomysł akcji zrodz­ił się pod­czas lip­cowej XXIV Między­nar­o­dowej Piel­grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak­cie marszu do Wilna piel­grzymi spo­tykali na swo­jej drodze wielu rodaków mieszka­ją­cy­ch na Litwie, którzy częs­towali wszys­t­kich pąt­ników, czym tylko mogli. W 2014 roku Woj­ciech Woź­ni­ak spotkał na swo­jej drodze panią Alek­san­drę, która witała piel­grzymów kilko­ma kanap­kami oraz marchewkami z przy­do­mowe­go ogro­du. Wzrusza­jące zdję­cie, które wtedy wykon­ał, zainicjowało plan pomo­cy naszym rodakom.

Nazwa akcji “Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązu­je do poświęce­nia Polsce, pamię­ci naszy­ch korzeni, pielęg­nowa­niu trady­cji i nar­o­dowe­go dziedz­ict­wa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­an­ie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­je­my hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­ga­ją maksymy “Bóg, Hon­or, Ojczyz­na”. To hołd dla naszy­ch współczes­ny­ch Bohaterów zachowu­ją­cy­ch Pol­skość w najczyst­szej postaci.”

Dalsze informacje dotyczące akcji można uzyskać na stronie: http://rodakomnakresach.pl

Głęboko wierzymy w to, iż Międzyzdrojanie mają ogromne serca i pomogą nam wesprzeć tą szlachetną akcję.

źródło plakatu: rodakomnakresach.pl/szczecin/historia/

OSP Międzyzdroje

4 komentarze “OSP Międzyzdroje w V Edycji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach””
  1. Szkoda że OSP w Lubiniu nie miało flagi na 11 listopada br. Może jakaś zbiórka?

    • To nie jest flaga ? tylko sztandar.
      A sztandar jest wspólny

      • Wszystkie instytucje i osoby prywatne na dzień 11 listopada powinny wywiesić flagę narodową na swoich budynkach. Takiej niestety nie było na budynku OSP w Lubiniu. Tym bardziej to przykre że tym razem dotyczyło to setnej rocznicy obchodów uzyskania niepodległości.

  2. Brawo Wy!