OSP Międzyzdroje „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje przystąpiła do V Edycji ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Przypominamy, iż w naszej remizie trwa zbiórka darów dla naszych Rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej akcji “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

W ubiegłorocznej akcji dzięki Państwa zaangażowaniu udało się uzbierać 350 kg darów. W tym roku również liczymy na Państwa zaangażowanie i wsparcie. Dary można przynosić do 10.12.2018 roku.

Bardzo prosimy o przynoszenie produktów spożywczych o długim terminie ważności, artykułów szkolnych, słodyczy, chemii gospodarstwa domowego. Nie trzeba wiele wystarczy kilogram cukru mąki czy chociażby jedna czekolada. Zebrane dary trafią między innymi do szkół w tym szkoły specjalnej oraz do Naszych Rodaków, którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi.

Dane zbiórki:
Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje
Ulica, miasto: ul. Kolejowa 25 72-500 Międzyzdroje
Dni zbiórki, godziny zbiórki: od godziny 15-20 po umówieniu telefonicznym
Data zakończenia zbiórki 10.12.2018
Imię i nazwisko koordynatora: Łukasz Wodnicki 503997306

– Wojtek Krupiński 695965243
– Robert Soltysiak 693370217
– Wodnicka Anna 505307515 (weekend)

“Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” to akc­ja szczecini­an. Pomysł akcji zrodz­ił się pod­czas lip­cowej XXIV Między­nar­o­dowej Piel­grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak­cie marszu do Wilna piel­grzymi spo­tykali na swo­jej drodze wielu rodaków mieszka­ją­cy­ch na Litwie, którzy częs­towali wszys­t­kich pąt­ników, czym tylko mogli. W 2014 roku Woj­ciech Woź­ni­ak spotkał na swo­jej drodze panią Alek­san­drę, która witała piel­grzymów kilko­ma kanap­kami oraz marchewkami z przy­do­mowe­go ogro­du. Wzrusza­jące zdję­cie, które wtedy wykon­ał, zainicjowało plan pomo­cy naszym rodakom.
Nazwa akcji “Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązu­je do poświęce­nia Polsce, pamię­ci naszy­ch korzeni, pielęg­nowa­niu trady­cji i nar­o­dowe­go dziedz­ict­wa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­an­ie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­je­my hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­ga­ją maksymy “Bóg, Hon­or, Ojczyz­na”. To hołd dla naszy­ch współczes­ny­ch Bohaterów zachowu­ją­cy­ch Pol­skość w najczyst­szej postaci.”
Dalsze informacje dotyczące akcji można uzyskać na stronie: http://rodakomnakresach.pl

Głęboko wierzymy w to, iż mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego mają ogromne serca i pomogą nam wesprzeć tą szlachetną akcję.


OSP Międzyzdroje

2 komentarze “OSP Międzyzdroje „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach””
  1. Wodnicka Anna

    W tym roku na Białoruś trafi 100 paczek w przyszłym może więcej. Pozdrawiam i zachęcam do wspierania

  2. szkoda że ta pomoc dla Rodaków nie trafia z 10 – 20 km dalej na Białoruś ,tam jest pomoc bardziej potrzebna niż na Litwie która jest w Unii