Obowiązkowy Spis Rolny 2020. To się zdarza raz na 10 lat!

Od 1 września br. na terenie całego kraju rozpoczyna się największe statystyczne badanie rolnicze – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych. Obowiązek uczestnictwa w badaniu wynika z ustawy. Takie przedsięwzięcie badawcze realizowane jest raz na 10 lat we wszystkich krajach UE.

Powszechny Spis Rolny 2020

To zdarza się raz na 10 lat!

 „Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z  rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z  dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  Spis rolny jest najpełniejszym źródłem informacji o rolnictwie.

Dane spisowe pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwai ukazanie zmian,jakie w nim zaszły w  ostatnim dziesięcioleciu. Pomogąwładzom i polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

Kogo dotyczy spis rolny?

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?

Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. 

Jak Rolnicy mogą się spisać?

Przewidziane są trzy sposoby – samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub osobiście w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Zatem rolnicy będą musieli udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. 

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w  gospodarstwach rolnych?

Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 

A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do Internetu? 

W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany będzie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, gdzie będzie można samodzielnie się spisać.

Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej. 

W spisie nie będą pozyskiwane informacje o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. 

Czy dane Rolników będą bezpieczne?

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w  formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.

Skąd Rolnicy mają wiedzieć o spisie?

Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany jest także poprzez media tradycyjne oraz Internet. Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. 

Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).

2 komentarze “Obowiązkowy Spis Rolny 2020. To się zdarza raz na 10 lat!”
  1. Te spisy to jest tylko wyłudzenie danych po to tylko żebyście wiedzieli gdzie można rozwalić podatku i cwaniacy będą wiedzieć na czym można dobrze zarobić A rolnik i tak porządnie straci

  2. W sołectwach nie ma gospodarstw rolnych, są może grunty skwalifikowane jako rolne na których prowadzona jest działąlność gospodarcza.