Nowy sprzęt dla OSP Międzyzdroje

MBO 2022 – „Doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy”

Kolejny projekt inwestycyjny w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego został zrealizowany. Wnioskodawcą projektu na zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego typu „LUKAS” jest Pan Radosław Kopienka. Realizacja tego zadania usprawnia proces niesienia pomocy osobom będącym uczestnikami wypadków i kolizji drogowych, w których doszło do zakleszczenia człowieka w pojeździe. Strażacy ochotnicy często niosą pomoc w takich sytuacjach, jednak bez odpowiedniego sprzętu nie są w stanie pełnić swojej misji w odpowiedni sposób. Zakup ww. zestawu znacznie poprawia ich skuteczność, a także odciąża jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Od stycznia 2022 r.

OSP Międzyzdroje przynależy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co oznacza konieczność stałej gotowości do pracy w służbie pożarniczej i ratunkowej oraz obliguje strażaków do posiadania ciągłego dostępu do wszelkiego potrzebnego sprzętu – w tym do ratowania zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Dzięki wzmocnieniu sprzętowemu jednostki OSP Międzyzdroje, mieszkańcy naszej gminy zyskali większe poczucie bezpieczeństwa oraz mają zagwarantowaną szybszą i skuteczniejszą pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w wyniku wypadków.

Defibrylator AED to niezbędny zestaw ratownictwa medycznego, który został zakupiony w ramach realizacji projektu społecznego MBO 2022 pod nazwą „Uratuj życie – pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje. Sprzęt doposaży nowy samochód pożarniczy jednostki OSP Międzyzdroje, a także umożliwi przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy mieszkańcom gminy.