Nowy harmonogram wywozu odpadów

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki ( worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane )

tereny miejskie  i wiejskie

Dzień TygodniaLokalizacja odbioru
PoniedziałekAleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 
WtorekGryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.
ŚrodaBukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.
CzwartekBiała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica
PiątekBałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
 Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne tereny miejskie i wiejskie

(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień TygodniaLokalizacja odbioru
PoniedziałekAleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 
CzwartekBiała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica,Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.
 Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone :

tereny miejskie

Dzień TygodniaLokalizacja odbioru
WtorekAleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 
ŚrodaBukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.
 Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone :

tereny wiejskie

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

– 10.09.2019 r.     24.09.2019 r.  – 08.10.2019 r.     22.10.2019 r.– 12.11.2019 r.      26.11.2019 r.– 10.12.2019 r.      24.12.2019 r.

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

tereny miejskie

06.09.2019r ; 13.09.2019 ; 20.09.2019 ; 27.09.2019.1 x w tygodniu – piątek
04.10.2019; 18.10.2019;02.11.2019 ; 15.11.2019r06.12.2019; 20.12.2019r. 2 x w miesiącu – I i III piątek miesiąca

odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

tereny wiejskie

04.09.2019; 18.09.2019.2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca
16.10.2019r.20.11.2019r.18.12.2019r 1 x w miesiącu – III środa miesiąca

SZKŁO

tereny miejskie i wiejskie

( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach )

13.09.2019; 27.09.2019r2 x w miesiącu – II i IV piątek
11.10.2019r.8.11.2019r13.12.2019r 1 x w miesiącu – II piątek

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

( w tym meble, AGD, RTV )

Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.).

Część Zachodnia miasta18.09.2019 r.27.11.2019 r.Część Wschodnia miasta19.09.2019 r.28.11.2019 r.Gmina20.09.2019 r.29.11.2019 r.
Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, ZwycięstwaNadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2019,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

01.11.2019 r.Wszystkich Świętych02.11.2019 r.
11.11.2019 r.Narodowe Święto Niepodległości12.11.2019 r.
25.12.2019 r.Boże Narodzenie – dzień pierwszy24.12.2019 r.
26.12.2019 r.Boże Narodzenie – dzień drugi27.12.2019 r.