Niebawem „może” ruszyć budowa Ratusza Miejskiego — aktualizacja

Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej – Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem – Etap II Stan surowy.

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej BIP Międzyzdroje

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260)
zamawiający zamieszcza na stronie intemetowej:

A. Otwarcie ofert na zadanie „Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej –
Urzędu Miejskiego zBiblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem -Etap II-Stan surowy”

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie:
zamówienia, w wysokości 644.1851,00 zł netto;
2. Wpostępowaniu:
wpłynęły dwie oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu
15 maja 2018r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Niepodległości l0a w Międzyzdrojach
B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

1. AWBUD S.A. z siedzibą przy ul. Reja 4, Fugrasówka, 42-440 Ogrodziniec
zaproponowana cena 9.995.982,79 netto, 12.295.076,83 brutto udzielony okres
gwarancji 96 miesięcy,

2. INTRAX SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Milczańskiej 30a pok. 204 70-107 Szczecin,
zaproponowana cena 11.925.114,11 zł netto , 14.667.890,35 zł brutto, udzielony
okres gwarancji 60 miesięcy

„Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości 644.1851,00 zł netto.”

————-

Teraz będą musieli podjąć decyzję, czy szukamy brakującej kwoty, czy… .

Aktualizacja: wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf

AWBUD S.A. z siedzibą przy ul. Reja 4, Fugrasówka, 42-440 Ogrodziniec zaproponowana cena 9.995.982,79 netto, 12.295.076,83 brutto udzielony okres gwarancji 96 miesięcy.

Dodatkowo wymagane jest zaakceptowanie zaoferowanych przez wykonawcę warunków przez Radę Miejską w Międzyzdrojach.

One Response to “Niebawem „może” ruszyć budowa Ratusza Miejskiego — aktualizacja”
  1. Martwi mnie to co chcom zrobić z Molo zabudować to niedopuszczalne