Nie bój się prosić o pomoc! Przedświąteczna akcja pomocy

Myśląc o pomocy w walce z epidemią, nie tylko skupiamy się na personelu medycznym potrzebującym materialnego wsparcia, ale także o grupach zagrożonych wykluczeniem, którym z dnia na dzień ograniczono pomoc, na którą mogły do tej pory liczyć. Ta walka z wirusem toczy się nie tylko w szpitalach. Epidemia ma również liczne konsekwencje społeczne, z którymi zmagają się pracownicy socjalni, wolontariusze, a także ludzie dobrej woli. 

W dniu 10 kwietnia 2020r. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” we współpracy z harcerzami X Szczepu „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach przeprowadzili przedświąteczną akcję pomocy. Akcję zainicjowali właściciele kawiarni „Plażowa Cafe”, którzy przekazali 30 przedświątecznych paczek dla rodzin z dziećmi, w tym siedem dla osób samotnych z terenów Gminy Międzyzdroje, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w szczególnej trudnej sytuacji. Pełnoletni wolontariusze wsparli darczyńców dostarczając paczki bezpośrednio do niektórych domów. 

Prawie codziennie międzyzdrojanom udzielana jest pomoc, robione są zakupy, szyte maseczki, realizowane potrzeby domowe. W tej niecodziennej sytuacji warto pomyśleć o wsparciu oraz wyciągnięciu dłoni do drugiego człowieka w potrzebie.

Seniorzy lub ich bliscy mogą zgłaszać się do Wolontariuszy ZHP pod nr tel. 575 434 446, 691 262 432 lub 725 705 654

One Response to “Nie bój się prosić o pomoc! Przedświąteczna akcja pomocy”
  1. Autor pisma z 6 kwietnia, wysłanego mailem do Pana burmistrza.

    Mam pytanie do Pana burmistrza. Zachwala Pan na YouTube komunikacje z mieszkańcami poprzez media elektroniczne, a rzeczywistość jest inna. Wysłałem do Pana pismo mail’em 6 kwietnia , w sprawie zamkniętej kasy w urzędzie i niemożności dokonania opłat gminnych przez osoby nie posiadające konta, które do tej pory dokonywały wpłat tradycyjnie w kasie urzędu. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych. Prosiłem w piśmie, żeby zajął Pan stanowisko w tej sprawie, czy gmina będzie naliczać odsetki osobom zalegającym z opłatami w czasie pandemii, wysyłać do nich komorników, czy może odroczy Pan te płatności na określony czas. Jak osoby starsze mogą wyjść do banku czy na pocztę skoro mają zostać w domu. Te same wyjątkowo rygorystyczne zasady dotyczą wszystkich domowników na stałe zamieszkujących z osobą starszą. Do tej pory nie raczył Pan odpowiedzieć na pismo, nie wspomniał Pan też o tym na kanale na YouTube. Skoro umarza się opłaty dla przedsiębiorców, to i seniorom też wypadałoby w takiej trudnej sytuacji pomóc. Czy nie sądzi Pan, że należy zając stanowisko w tej sprawie i uspokoić osoby starsze? Jest na pewno wiele osób, których dotyczy ten problem.