Nadleśnictwo Międzyzdroje apeluje!

WIDZISZ OGIEŃ? ALARMUJ!   

fot. Nadleśnictwo Międzyzdroje

Od połowy marca trwa w naszych lasach tzw. przeciwpożarowa akcja bezpośrednia. Jest to czas, gdy leśnicy pozostają bez przerwy w pełnej gotowości do działania na wypadek pożaru, a las jest obserwowany zarówno z ziemi (wieże obserwacyjne, patrole naziemne) jak i z powietrza (samoloty patrolowe). Kwiecień jest najbardziej newralgicznym miesiącem całego tego okresu. To właśnie wtedy, kiedy ściółka obeschnie po zimie, a roślinność runa nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, powstaje najwięcej pożarów. Ten sezon niestety zapowiada się na wyjątkowo groźny.

fot. Nadleśnictwo Międzyzdroje

Po niezwykle upalnym i suchym 2019 roku oraz łagodnej, bezśnieżnej zimie, susza powraca do lasu ze zdwojoną siłą. Zagrożenie pożarowe w wielu miejscach kraju od kilku tygodni utrzymuje się na katastrofalnym wręcz poziomie. Wilgotność ściółki często spada poniżej 10% – jest to poziom porównywalny do suchej kartki papieru. Nie inaczej jest w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Mimo nieco łagodniejszego klimatu (dzięki otaczającym wodom Zalewu i Morza Bałtyckiego), niemal codziennie w ostatnim tygodniu notowany jest 3 – najwyższy – stopień zagrożenia pożarowego lasu.


fot. Nadleśnictwo Międzyzdroje

 Do dnia 22 kwietnia odnotowaliśmy już 5 pożarów, które dzięki sprawnemu wykryciu oraz błyskawicznej akcji strażaków z PSP i OSP, oraz sił własnych Nadleśnictwa udało się szybko ugasić i szczęśliwie nie przyniosły dużych strat w drzewostanach. Najbardziej ucierpiało Leśnictwo Lubiewo, gdzie miały miejsce już 2 pożary oraz 2 poważne zagrożenia, kiedy palił się las administrowany przez SUM, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów w administracji LP (50-100 m).

fot. Nadleśnictwo Międzyzdroje

Na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje znajdują się obszary, na których powstanie pożaru stwarza wyjątkowe niebezpieczeństwo. Są to torfowiska oraz miejsca z grubą warstwą murszu w glebie. Ogień może wywołać tam tzw. pożary podpowierzchniowe – łatwe do przeoczenia, a niezwykle trudne do ugaszenia. Charakteryzują się one spalaniem bezpłomieniowym, wysoką temperaturą oraz powolnym, nierzadko wielodniowym rozprzestrzenianiem się. Obecny stan suszy i obniżenia wód gruntowych niestety bardzo sprzyja ich powstawaniu.

Po zdjęciu rządowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 wszyscy wreszcie mogą zaczerpnąć świeżego powietrza w lesie. Jako leśnicy bardzo się z tego cieszymy, bo przecież las to nasze wspólne dobro, a spacer pośród drzew i obcowanie z naturą w tych trudnych czasach może solidnie podładować nasze „baterie” – czego chyba wszyscy bardzo potrzebujemy. Ale jednocześnie apelujemy o wyjątkową ostrożność podczas spacerów, odpowiedzialność, a może przede wszystkim o zwracanie uwagi na niebezpieczne bądź dziwne zachowanie innych osób. Niestety zdecydowana większość pożarów lasu to wciąż skutek celowych podpaleń lub skrajnej nieodpowiedzialności.

WSZELKIE ZAOBSERWOWANE W LESIE ZARZEWIA OGNIA, POŻARY LUB PODEJRZANE ZACHOWANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ POD OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE:

112 LUB 998

ORAZ POD NUMER TELEFONU PUNKTU ALARMOWO-DYSPOZYCYJNEGO NADLEŚNICTWA MIĘDZYZDROJE:

(91) 321 43 78

661 911 466

Prosimy również na bieżąco śledzić mapę obszarów objętych okresowym zakazem wstępu do lasu. Istnieje bowiem możliwość, że w przypadku pogarszania się sytuacji pożarowej zakazy takie zostaną wprowadzone. Mapę można znaleźć pod adresem: http://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl

Pod adresem http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ znajduje się aktualizowana 2 razy dziennie mapa zagrożenia pożarowego lasów. Wyglądajmy deszczu i do zobaczenia w lesie!


One Response to “Nadleśnictwo Międzyzdroje apeluje!”
  1. Podziękowania za bardzo dobrą pracę JESTEŚCIE CUDOWNYMI LUDŹMI ??????