Możliwa dotacja do zabytków

SKORZYSTAJ Z DOTACJI NA ZABYTKI!

Zabytkowe budynki to często architektoniczne perełki. To także część historii każdego miasta. Do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje wpisanych jest prawie 200 obiektów. Aby ich wygląd przyciągał wzrok potrzeba nakładów finansowych a każdy remont zanim zostanie wykonany wymaga ustaleń z konserwatorem zabytków.

Jest szansa na uzyskanie dofinansowania na ten cel. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 60 000,00 zł.   Nabór wniosków trwa do 3 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje na : http://www.kultura.wzp.pl  lub https://ois.wzp.pl/index.php/aktualnosci