Monitoring ptaków w Wolińskim Parku Narodowym

Kilka dni temu rozpoczął się monitoring ptaków zimujących na wodach Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego leżących w granicach naszego Parku. Dwa zespoły dokonują obserwacji ptaków w wybranych, stałych punktach monitoringowych. Informacje o gatunkach i ich liczebności gromadzone są na bieżąco systemie informatycznym i stanowią podstawę do planowania działań ochronnych. Na zdjęciach zespół prowadzący obserwacje na wodach Zalewu Szczecińskiego.