Ministerstwo Środowiska: trwają prace nad przywróceniem użytkowania schodów

Schody w Wolińskim Parku Narodowym są obecnie zamknięte z uwagi na uszkodzenie konstrukcji w dolnej części, co naraża użytkowników na niebezpieczeństwo.

Niemniej jednak Woliński Park Narodowy pracuje nad przywróceniem ich użytkowania. Aktualnie Park uzgadnia z Urzędem Morskim (z uwagi na lokalizację schodów w pasie technicznym) zakres prac niezbędnych do zabezpieczenia klifu oraz schodów, tak by przywrócić ich użytkowanie. Park Narodowy posiada środki finansowe na ten cel.

    Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, Warszawa

3 komentarze “Ministerstwo Środowiska: trwają prace nad przywróceniem użytkowania schodów”
  1. To może niech mieszkańcy Wisełki uderzą do ministerstwa, może i tam naprawią uszkodzone zejście, które sztorm trochę uszkodził a park rozebrał zamiast naprawić.

  2. Bardzo fajnie dziękujemy????????

  3. Dobra wiadomość .