Ministerstwo Klimatu opublikowało film o Wolińskim Parku Narodowym

Ministerstwo Klimatu, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wolin – największa polska wyspa. Stale działające tu wody Bałtyku i Odry utworzyły m.in. wydmowe mierzeje oraz klify (najwyższy z nich osiąga wysokość 93 m). 

Przez Woliński Park Narodowy przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Na terenie parku stwierdzono występowanie m.in. bielika ?.