Międzyzdroje na liście najbogatszych gmin w Polsce?

0
1539

Międzyzdroje znalazły się na liście najbogatszych gmin w Polsce, zajmując drugie miejsce w rankingu „Bogactwo samorządów 2021” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii małe miasta.

Niewątpliwie Międzyzdroje to miasto, które od lat wyróżnia się na polskim wybrzeżu. Nie ulega też wątpliwości, że gmina nieustannie się rozwija – ostatnie dwa lata są tego przykładem. Potwierdzeniem tych słów jest fakt, że Międzyzdroje znalazły się na liście najbogatszych gmin w Polsce, zajmując drugie miejsce w rankingu „Bogactwo samorządów 2021” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii małe miasta.

Jak informuje Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ogólnopolski ranking dokonywany jest w następujący sposób:  ,,(…)tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęte zostały składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane w środowiskach samorządowych janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielone zostały przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej(…)”. 

W ten oto sposób Gmina Międzyzdroje znalazła się na drugim miejscu w Polsce, pod względem najbogatszych gmin w Polsce.

Należy tu zaznaczyć, że kurort – jakim jest gmina, od lat przyciąga  turystów nie tylko z Polski. Niezwykle bogate oferty, tj.: kulturalna (prężnie działający Międzynarodowy Dom Kultury, stowarzyszenia i kluby), rekreacyjna ( m.in. Strefa Aktywności Fizycznej na Plaży, Strefa Malucha, piękne Parki, place zabaw dla dzieci, niepowtarzalne ścieżki rowerowe i szlaki dla pieszych w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego, nowoczesne Oceanarium, Zagroda Żubrów, Sołectwa), gastronomiczna ( ogromna liczba restauracji i kawiarni)- sprawiają, że co roku niezależnie od pogody w Międzyzdrojach wypoczywa kilkadziesiąt tysięcy wczasowiczów.

Gmina nieustannie realizuje kolejne zadania, dzięki którym miasto zmienia swoje oblicze polepszając jakość życia mieszkańcom i przyczyniając się do rozwoju w zakresie usług okołoturystycznych.

W ostatnim czasie niezwykle ważnym wydarzeniem było zakończenie projektu Morze Zieleni. Projekt ten realizowany był od 2017 roku i zakładał stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Tereny objęte projektem podzielone zostały na 8 obszarów (Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności, Park Popołudniowy), z których każdy zaprojektowany został w sposób umożliwiający zarówno wypoczynek jak i rekreację. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Jako jedyny w województwie zachodniopomorskim i jako jeden z siedmiu w Polsce, uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.142.338,16 zł. Całkowita wartość projektu to 10 957 281 zł. W ramach realizacji nasadzono łącznie 300 drzew, około 20 000 krzewów i ponad 85 000 bylin, traw i roślin cebulowych. Powstały nowe ciągi piesze, elementy małej architektury i nowe miejsca rekreacji przeznaczone dla młodszych i starszych użytkowników parków.