Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach!

Cześć!

Nazywam się Mewcia Ewcia, a to jest moja wakacyjna przygoda. Wybierzmy się na niezwykłą wyprawę. To będzie wyjątkowa wędrówka, bo będziemy odkrywać atrakcje Międzyzdrojów. Międzyzdroje są cudowne! Razem możemy podróżować, a także przeżywać wspaniałą przygodę. Pomóż mi zebrać wszystkie pieczątki i wygraj nagrodę!  

Ciekawi Cię jak mogą wyglądać budynki i budowle w bardzo małej skali? Marzy ci się wspólne zdjęcie z gwiazdą filmową lub bajkową postacią? Masz ochotę bliżej poznać faunę i florę żyjącą w morzach lub oceanach? A może chcesz się dowiedzieć jak żyją żubry albo jak bardzo kolorowe są pióra papugi? Gmina Międzyzdroje kryje mnóstwo wrażeń i tajemnic! 

W podróż po atrakcjach zabierz przygotowaną przeze mnie mapkę i ruszajmy w drogę. To ilustracja dla prawdziwego tropiciela! Gdy w niej skompletujesz pieczątki, otrzymasz ode mnie super nagrodę.

A kiedy już poznamy się lepiej? Będziemy mogli się jeszcze nie raz spotkać w Międzyzdrojach na zabawach dla dzieci, czy podczas czytania bajek.  

Po szczegóły zapraszam dzieci i młodzież do:

 – Informacji Turystycznej (ul. Promenada Gwiazd 2)
– Gabinetu Figur Woskowych (ul. Bohaterów Warszawy 19)
– Oceanarium (ul. Bohaterów Warszawy 16b)
– Papugarni (ul. Gryfa Pomorskiego 4)
– Muzeum Przyrodniczego WPN (ul. Niepodległości 3a)
– Zagrody Pokazowej Żubrów (szlak zielony od ul. Leśnej)
– Bałtyckiego Parku Miniatur (ul. Nowomyśliwska 98)

Pozdrawiam
Mewcia Ewcia
w Międzyzdrojach

Regulamin

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

pt. „Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach” 

§ 1. Organizator 

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach” jest Gmina Międzyzdroje we współpracy z Międzynarodowym Domem Kultury, Wolińskim Parkiem Narodowym, Gabinetem Figur Woskowych, Oceanarium, Papugarnią i Bałtyckim Parkiem Miniatur. 
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie atrakcji turystycznych wymienionych w regulaminie, jako Punktów Kontrolnych do prawidłowego jej przebiegu na terenie miasta Międzyzdroje. 

§ 2. Zasady Gry 

 1. Udział w Grze jest bezpłatny. 
 2. Gra przewidziana jest tylko dla rodzin z dziećmi w wieku od przedszkolnego do nastoletniego.
 3. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących atrakcji turystycznych Gminy Międzyzdroje oraz aktywne spędzanie wakacyjnego wypoczynku.
 4. Gra Miejska pt. „Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach” odbywa się na terenie miasta Międzyzdroje od 12 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r., lub do czasu wyczerpania nakładu kart do Gry, w godzinach otwarcia wymienionych poniżej atrakcji turystycznych:

–  Informacja Turystyczna (ul. Promenada Gwiazd 2) poniedziałek – niedziela: godz. 9:00 – 17:00
– Gabinet Figur Woskowych (ul. Bohaterów Warszawy 19) poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 20:00
– Oceanarium (ul. Bohaterów Warszawy 16b) poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 19:00
– Papugarnia (ul. Gryfa pomorskiego 4) poniedziałek – sobota: godz. 10:00 – 20:00, niedziela: nieczynne
– Muzeum Przyrodnicze WPN (ul. Niepodległości 3a) wtorek – niedziela: godz. 9:00 – 17:00, poniedziałek: nieczynne
– Zagroda Pokazowa Żubrów (szlak zielony od ul. Leśnej) wtorek – niedziela: godz. 10:00 – 18:00, poniedziałek: nieczynne
– Bałtycki Park Miniatur (ul. Nowomyśliwska 98) poniedziałek – niedziela: godz. 9:30 – 19:00

 1. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz zbieranie pieczątek. Za każde skorzystanie z atrakcji turystycznej uczestnicy otrzymują pieczątkę którą zbiera do specjalnej karty do Gry pt. „Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach”.  
 2. Poruszanie się między Punktami po trasie Gry jest dowolne Czas realizacji gry jest również dowolny.
 3. Uczestników gry obowiązują regulaminy zwiedzania/udostępniania poszczególnych obiektów oraz przestrzeganie zasad aktualnych przepisów  epidemicznych.
 4. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym, uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. 
 5. Charakter Gry powoduje, że Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

§ 3. Uczestnicy Gry 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest pobranie karty pt. „Mewcia Ewcia na wakacjach w Międzyzdrojach”  znajdującej się w punktach atrakcji turystycznych biorących udział w przeprowadzeniu Gry.
 2. Członkiem każdego z rodzinnych zespołów musi być przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. 
 3. Zgłoszeniem udziału w grze jest pobranie karty Gry z dowolnego punktu.

§ 4. Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcami Gry zostaną uczestnicy, którzy zbiorą wszystkie pieczątki i przekażą wypełnioną kartę do Informacji Turystycznej w Międzyzdrojach (ul. Promenada Gwiazd 2) 
 2. Za całkowite zakończenie Gry uznaje się odcięcie kuponu z logotypem Międzyzdrojów  znajdującego się w rogu karty do gry przez pracownika IT.
 3. Uczestnikom, którzy ukończyli Grę z kompletną kartą należy się nagroda Mewci Ewci.   
 4. Dopuszcza się możliwość przyznania nagrody pocieszenia uczestnikom w przypadku, gdy brakuje na karcie pieczątki jednej z atrakcji.  

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w Punktach Kontrolnych Gry oraz na stronie Gminy Międzyzdroje (www.miedzyzdroje.pl). 
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
 3. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

Do pobrania