Konsultacje projektu nowego statutu sołectwa Wapnica

Zarządzeniem Nr 12/SEK/2020 Burmistrz Mateusz Bobek skierował do konsultacji mieszkańców sołectwa Wapnica projekt nowego statutu sołectwa. Projekt jest wynikiem zbiorowej pracy, w której aktywny i twórczy udział mieli radni z sołectw : Grażyna Iwaszczyszyn,  Ewa Aksman, Mariusz Samołyk, Rada Sołecka na czele z  Sołtys Katarzyną Auguścik. 

Swoje uwagi do projektu wniósł również  Jan Magda – były Przewodniczący Rady Miejskiej, jeden z głównych autorów pierwotnego statutu sołectwa Wapnica. Pan Jan  posiada znakomitą wiedzę tej problematyki, zna słabe punkty statutu, które należało zmienić. Przedkładany do konsultacji projekt statutu dostosowuje przede wszystkim jego dotychczasowe uregulowania do praktyki a szczególnie w zakresie procedury wyborczej Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Jednocześnie informuję, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety rozpowszechnionej wśród  mieszkańców w terminie od 14.01.2020 r. do 14.02.2020 r. Z treścią statutu można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Miejskiego Międzyzdroje w zakładce Zarządzenia Burmistrza/2020, jako załącznik do Zarządzenia Nr 12/SEK/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 stycznia 2020. Ankiety będzie można pobrać zarówno ze strony internetowej i BIP miasta oraz uzyskać w wersji papierowej w holu wejściowym Urzędu Miejskiego i w sklepie „U Jurka” naprzeciwko świetlicy „Wiklina”, w godz. 6.00-21.00. W tych samych miejscach będzie można złożyć wypełnione ankiety do specjalnie przygotowanych urn. Planujemy również zorganizowanie spotkania konsultacyjnego w świetlicy „Wiklina”  w dniu 05 lutego 2020 r. (środa), o godz. 18.00.

Dziękuję wszystkim Osobom wymienionym powyżej za dotychczasowy aktywny udział i konstruktywne propozycje zmian do projektu nowego statutu sołectwa Wapnica. 

http://bip.miedzyzdroje.pl/unzip/miedzyzdroje_17281/zarzadzenie_nr_12_sek_2020.pdf