Konferencja: Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu

W czwartek 21 lutego 2019 roku Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża, Woliński Park Narodowy i Centrum Kultury Lokalnej w Stepnicy, we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica, zaprosiło samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe ze wszystkich gmin i starostw wokół Zalewu Szczecińskiego, na konferencję „Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych.

Nad wodą, wokół Zalewu”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, w ramach projektu „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych (CICPA)” (www.southbaltic-cicpa.eu) realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Konferencja poświęcona była możliwością rozwijania lokalnych oraz międzynarodowych działań gmin oraz organizacji zlokalizowanych nad wodami Zalewu Szczecińskiego.

Była to wspaniała okazja, aby podzielić się doświadczeniem zdobytym przez partnerów polsko-litewskiego projektu CICPA i przedstawić dotychczasowe efekty partnerstwa transgranicznego. W szczególności wykazać aktywność lokalnych społeczności i ich działania oparte na wykorzystaniu cennych przyrodniczo obszarów, w szczególności objętych siecią Natura 2000.

Aby podkreślić znaczenie współpracy w tym obszarze, dr Kazimierz Rabski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża i Marek Dylawerski, z-ca dyr. Wolińskiego Parku Narodowego, zaprezentowali dobre praktyki wyniesione z wspólnych projektów społecznych i edukacyjnych, aktywizujących społeczności lokalne żyjące w otoczeniu cennych przyrodniczo okolic Parku Natury Zalewu Szczecińskiego i Wolińskiego Parku Narodowego.

Pani Anna Błeszyńska z regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiła możliwości finansowania przez Programy Interreg inicjatyw służących rozwojowi lokalnych społeczności z poszanowaniem praw przyrody.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów. Obecni byli przedstawiciele gmin i starostw położonych wokół polskiego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego: Nowego Warpna, Polic, Goleniowa, Wolina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa. Gościliśmy ponad 40 uczestników z 22 organizacji. Goście docenili pomysł powołania „Forum Zalewu Szczecińskiego”, które stanie się platformą do wspólnych działań, projektów, wzajemnej promocji i prezentacji efektów partnerstwa na naszych niezwykle atrakcyjnych terenach.

W czasie dyskusji prowadzonej podczas Forum, uczestnicy podkreślali ogromną potrzebę podejmowania wspólnych działań, zamiast koncentrowania się jedynie na własnej gminie czy miejscowości. Naszym wspólnym celem będzie zbudowanie silnej grupy gotowej na działania lokalne, regionalne i transgraniczne.

W rezultacie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r., spotkanie „Forum Zalewu Szczecińskiego”. Wszystkie gminy, instytucje, organizacje pozarządowe, formalne
i nieformalne grupy interesariuszy wokół Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego będą mogły przyjechać na spotkanie z własnymi pomysłami i podzielić się nimi na Forum.

Anna Mysińska

2 komentarze “Konferencja: Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych. Nad wodą, wokół Zalewu”
  1. W pierwszej kolejności należy zadbać o wybrzeża położone w sołectwach zalewu szczecińskiego, bo widać, że są w opłakanym stanie.

  2. Wspólne działania na rzecz regionu są bardzo potrzebne. Brawo za inicjatywę, życzę owocnej współpracy.