Pani Kierownik ZOŚ w Międzyzdrojach rusza na bój z komarami

Przetarg: przedmiotem zapytania jest usługa odkomarzania i deratyzacji na terenach Gminy Międzyzdroje w 2019 roku obejmująca:

zwalczanie zarówno osobników dorosłych, jak i larw komarów, a także przeprowadzanie zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów,
stały monitoring wskazanych terenów (w załączniku nr 1 do umowy) poprzez kontrolowanie stadium rozwoju larw, postaci dorosłych komarów oraz prowadzenie książki raportów,
wykonanie zabiegów preparatami biologicznymi, posiadającymi aktualny termin ważności, znajdującymi się w Rejestrze Produktów Biobójczych wydawanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także są bezpieczne dla środowiska i organizmów żywych,
zabezpieczenie na potrzeby realizacji umowy niezbędnych materiałów i środków (preparaty owadobójcze, woda i inne),
dążenie do utrzymania populacji komarów oraz gryzoni na poziomie uciążliwości satysfakcjonującej mieszkańców Gminy Miasta Międzyzdroje,
informowanie na bieżąco przedstawiciela Zamawiającego o wykonywanych zabiegach i użytych preparatach owadobójczych,
przedstawienie dowodu zakupu środka w formie faktury lub rachunku przedstawicielowi Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru prac.
zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska podczas wykonywania zabiegów odkomarzania i deratyzacji,
przekazanie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia zabiegów odkomarzania podmiotom upoważnionym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
wykonanie powierzonej usługi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z zaleceniami producentów stosowanych środków,
wykonanie zabiegów w celu zmniejszenia uciążliwości postaci dorosłych komarów w godzinach porannych (do godziny 7.00) i popołudniowych (po godzinie 20.00) przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy fachowej w pobliżu obszarów zamieszkałych. Na obszarach niezamieszkałych usługi odkomarzania mogą być przeprowadzane w dogodnych dla Wykonawcy godzinach,
ustalenie terminu, częstotliwości, zakresu i sposobu zwalczania komarów (larw, osobniki dorosłe) oraz deratyzacji przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy fachowej.

5 komentarzy “Pani Kierownik ZOŚ w Międzyzdrojach rusza na bój z komarami”
 1. Odkomarzanie i deratyzacja zawsze jest priorytetem w naszej gminie ze względu na jej charakter turystyczny. Brawo za wczesny przetarg na te usługi.

 2. Proszę pani kierownik, jakieś zadymianie , które i tak skutków żadnych nie przynosi jest przestarzałe .Proponuję myśleć innowacyjnie i skutecznie.Proszę zaznajomić się z badaniami dr Hervé Bossin i bakteriami Wolbachia.Bądźmy pierwszą gminą, ba, pierwszym państwem w Europie, w którym wdrożono taki sposób walki z tymi małymi mendami.W końcu komary mordują każdego roku więcej ludzi, niż jakiekolwiek zwierzę…

  • O ile wszystkim wiadomo, w Polsce stosuje się preparaty dopuszczone do użycia przez polskie i europejskie instytucje. Manipulacja w środowisku tego typu jak bakterie Wolbachia może zaszkodzić innym owadom tym bardzo pożytecznym również. Gmina znajduje się w pobliżu WPN , licznych pól i sadów. Niech naukowcy sobie pracują tak, by nie szkodzić i nie zakłócać naturalnego łańcucha pokarmowego i nie zakażać wszystkich owadów, skutków broni biologicznej przeciw komarom jeszcze nikt nie opracował w 100%.
   Chrońmy ptaki i ich siedliska, nie strącajmy gniazd jaskółek- bo szpecą domy czy hotele lub obory. Im mniej ptaków w otoczeniu tym więcej jest owadów- zauważyliście?. Żyjmy w zgodzie z naturą, nie trujmy lasów, bagien ani zbiorników wodnych. Młode ryby, żaby wyłapią larwy komarów w wodzie bo muszą coś jeść a ptaki zajmują się dorosłymi owadami by wykarmić młode. Tak świat się toczy, nie niszczmy biologicznie jednego z ogniw łańcucha pokarmowego.
   A Tobie Tom, życzę odkrycia naturalnego odstraszacza komarów w przyrodzie, on jest, jest nieszkodliwy , działa i rośnie wszędzie, zbieraj jednak z dala od zanieczyszczonych miejsc, w końcu zastosujesz go na skórę swoją i najmłodszych. Życzę udanych poszukiwań w starych publikacjach.

   • W pełnie się zgadzam z tym wpisem, zastanawiam się tylko, czy te zatwierdzone przez UE środki są rzeczywiście takie bezpieczne? Jakoś nie mogę uwierzyć w taką selektywność, że komar padnie a pszczole nic nie będzie. Poza tym, przy częstych opryskach czy co tam będzie stosowane, owady będą podtrute, jak to się przełoży na zdrowotność lęgów ptasich, gdy rodzice będą zbierać pokryte opryskiem owady i dawać je pisklętom? Może niech Gmina postawi na ptaki, montuje budki dla jerzyków, ten ptak zjada ogromne ilości komarów, tylko coraz trudniej mu żyć, nie ma gdzie mieszkać. Są miasta w ktorych stawia się wysokie konstrukcje z budkami dla tych ptaków, może nasza Gmina podchwyci ten pomysł?

   • Środki nie działają niestety wybiórczo, dlatego też odkomarzanie wykonuje się przy odpowiedniej pogodzie i w określonych porach dnia tj. wcześnie rano lub późnym popołudniem.
    Zależne jest to od cyklu biologicznego tych owadów, ich największej aktywności, oraz ochrony i minimalizowania skutków ubocznych w stosunku do owadów pożytecznych i niedocelowych np. pszczół, trzmieli itd takie są podstawowe zasady. Ptaki polują na owady, martwych raczej nie zbierają.
    Pomysł z jerzykami czy jaskółkami i przygotowanymi dla nich siedliskami uważam za bardzo dobry. Przyroda na tym skorzysta a miasto będzie pełne ptasiego śpiewu, Stworzy to dodatkowy atut dla Międzyzdrojów, przyjazne przyrodzie.