Karta Dużej Rodziny także dla rodziców, którzy już wychowali dzieci

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub kiedyś mieli na wychowaniu trójkę lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku o kartę. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia 18. Lub 25. roku życia (w przypadku nauki).

Rodzice mogą z niej skorzystać dożywotnio. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim lub za pomocą Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Na stronach internetowych można sprawdzić jakie zniżki przysługują posiadaczom KDR. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 7 , tel. 91 327 56 68. Zapraszamy.

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej