Jak zachęcić uczniów do odkrywania tajemnic otaczającej ich przyrody?

Maj upłynął pod znakiem intensywnych zajęć w ramach projektu „Bliżej Przyrody”. Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z gmin Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście wspólnie ze swoimi nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe, których celem było poznawanie i odkrywanie świata roślin.

„Bliżej Przyrody” to projekt wsparcia edukacji wczesnoszkolnej realizowany w klasach I-III w gminach okołoparkowych Wolińskiego Parku Narodowego. Jego celem jest budowa świadomości mieszkańców tych gmin na temat potrzeby oraz odpowiednich metod ochrony lokalnej przyrody. Projekt potrwa do 2020 roku, a jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pierwsze lekcje w ramach projektu rozpoczęły się w maju i odbyły się na podstawie autorskich scenariuszy zajęć, przygotowanych przez nauczycieli we współpracy z trenerami Fundacji EFRWP. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przyrodniczych w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, w ramach których wcielili się w rolę prawdziwych badaczy, odkrywających roślinność Wolińskiego Parku Narodowego.

Na tym nie kończy się jednak ich przygoda. Na zakończenie lekcji dzieciom powierzona została misja przyrodnicza do wykonania wspólnie z rodzicami. Ich zadaniem jest wspólne odnalezienie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego roślin, które – w formie zagadki – zostały opisane w specjalnym „Notesie Botanika”. Materiały pozyskane przez uczniów i ich rodziców podczas misji przyrodniczych posłużą do zorganizowania wystaw w szkołach, wydania kalendarzy przyrodniczych oraz nowej, zupełnie wyjątkowej mapy Wolińskiego Parku Narodowego.

– Przygotowania do zajęć w terenie były poprzedzone wielomiesięczną pracą nauczycieli. Wzięli oni udział w cyklu warsztatów, a następnie przy współpracy z trenerami, przygotowali autorskie scenariusze zajęć dedykowane przyrodzie występującej w najbliższej okolicy danej szkoły. Bliżej Przyrody to projekt innowacyjny – chcemy wspólnie z nauczycielami stworzyć zupełnie nową jakość w edukacji przyrodniczej, dostosowaną do lokalnej społeczności, a nie kolejny projekt, w ramach którego realizujemy sztywne założenia – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Opracowane przez nauczycieli materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć, które były podstawą realizacji majowych zajęć terenowych z uczniami, są dedykowane przyrodzie występującej w najbliższej okolicy danej szkoły. Po zakończeniu zajęć i ich uzupełnieniu o uwagi nauczycieli, wszystkie scenariusze zajęć zostaną opracowane graficznie i wydrukowane, a następnie przekazane szkołom.
W dalszej części tego etapu projektu w jego realizację zaangażowani zostaną także rodzice, którzy wspólnie z dziećmi będą odkrywać i nazywać rośliny charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego.
Projekt Bliżej Przyrody będzie realizowany przez okres trzech lat, przy czym każdy z etapów wdrażanych w kolejnym roku szkolnym będzie obejmował inny zakres tematyczny dotyczący kolejno: roślin, zwierząt i krajobrazu. W roku szkolnym 2017/18 jest realizowany etap dotyczący roślinności Wolińskiego Parku Narodowego. Zakończeniem projektu będą Pikniki Przyrodnicze w każdej gminie z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

***
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

***

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, położone w Wolińskim Parku Narodowym to miejsce realizacji projektów edukacyjnych i kulturowych, adresowanych do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski, w tym zwłaszcza województwa zachodniopomorskiego. W Centrum odbywają się m.in. zajęcia przyrodnicze, warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncerty i wystawy. Centrum to także miejsce konferencji i debat oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatorem powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która realizuje w nim część swojej działalności statutowej. 

Justyna Iżycka
Biuro Prasowe Fundacji EFRWP