Jak rozwiązać problem smogu na polskiej wsi?

Dyskusja o programie „Czyste Powietrze”, prezentacje dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w walce ze smogiem i debata nt. kierunków rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce – to najważniejsze zagadnienia, jakie podejmą uczestnicy III. Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo. Konferencja odbędzie się w dn. 11-12 października w CWM Grodno k. Międzyzdrojów.

Głównym tematem tegorocznej konferencji, organizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion SA oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja będzie „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk.

W ramach paneli dyskusyjnych zostaną zaprezentowane m.in. kierunki rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej zmierzające do poprawa jakości powietrza, szczegółowe założenia rządowego programu „Czyste Powietrze”, a także przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań już wykorzystywanych w walce ze smogiem na obszarach wiejskich.

– Problem smogu, który funkcjonuje w świadomości mieszkańców większych miast, nie jest do końca dostrzegany przez społeczności lokalne na obszarach wiejskich. Celem tej konferencji jest nie tylko wypracowanie rozwiązań kluczowych w walce o czyste powietrze na szczeblu administracji, instytucji państwowych czy branży energetycznej, ale także zwrócenie uwagi mieszkańców polskiej wsi na narzędzia, z których mogą korzystać, aby poprawić swoje warunki życia oraz prowadzenia działalności rolniczej – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W dyskusji głos zabierze m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii oraz prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, dr inż. Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W konferencji wezmą udział również posłowie, senatorowie, członkowie PE i Komisji Europejskiej, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemami energetyki, ochrony środowiska i rolnictwa.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

***

Energia, Środowisko, Rolnictwo to cykl międzynarodowych konferencji poświęcony problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi. Konferencja Energia, Środowisko, Rolnictwo jest rozwinięciem cyklu debat nt. Odnawialnych Źródeł Energii, realizowanych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2016 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów.

Głównym tematem II. edycji konferencji, która odbyła się w lipcu 2017 roku były bariery administracyjne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów działań Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówione zostały również perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.
 
W panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in. Miguel Arias Cañete – Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Andrzej Piotrowski – Wiceminister Energii, Krzysztof Jurgiel –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Konferencja Energia, Środowisko, Rolnictwo organizowana jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion SA oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

PROGRAM PDF

Organizator