Informacja w sprawie zmiany terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu marcu br. uległy zmianie terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Międzyzdroje zgodnie z tym podajemy nowy harmonogram do wiadomości jednocześnie przypominając, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

One Response to “Informacja w sprawie zmiany terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych”
  1. Pamiątkowy kontener przed molo ? haha ach ta pomysłowość w Międzyzdrojach…..