Godzina „W” – dziś zostaną uruchomione syreny alarmowe

4
1159

KOMUNIKAT BURMISTRZA MiędzyzdrojówNa mocy § 10 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów  wykrywania  skażeń  i  powiadamiania  o ich wystąpieniu  oraz  właściwości  organów w tych  sprawach ( Dz.U. z 2013, poz. 96 )   Podaje  się  do  wiadomości   mieszkańcom  miasta  i  gminy,  że w dniu  01  sierpnia  2020 r.  o  godzinie  17:00  zostanie  przeprowadzony  trening  uruchamiania  i  pracy  syren  alarmowych   zainstalowanych na  terenie  miasta i gminy w  okresie  trzech  minut. Data  treningu wyznaczona na 1 sierpnia, to 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób jak co roku pragniemy uczcić pamięć bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

4 KOMENTARZE

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.