Strona główna Gmina Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje na Pikniku nad Odrą w Szczecinie

W dniach 11 – 12 maja b.r., jak co roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie, odbywała się 15 edycja imprezy pn. Piknik Nad...

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

1. Otwarcie połączonego posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 16.04.2019 r. 4. Spotkanie z przedstawicielem...

Zmiana organizacji ruchu w Międzyzdrojach

Informujemy wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę, że w związku z planowaną reorganizacją Strefy Płatnego Parkowania i zmianą organizacji ruchu oraz oznakowania poziomego...

Wywóz odpadów w Międzyzdrojach

W odpowiedzi na pojawiające się skargi i uwagi mieszkańców, które w ostatnim czasie wpływają do Urzędu Miejskiego, dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji prywatnych...

IX sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad 1. Otwarcie IX Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 21.03.2019 r. oraz 28.03.2019 r. 4....

Strajk nauczycieli – oficjalne oświadczenie SP1 Międzyzdroje, SP2 Wapnica, Przedszkole Miejskie nr 1 Morskie Skarby w Międzyzdrojach

Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, w Przedszkolu Miejskim nr 1 Morskie Skarby w Międzyzdrojach...

Walne zebranie Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia “Rodzina”

27 marca 2019 roku miało miejsce walne zebranie Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia “Rodzina”. Na zebraniu przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia...