Gmina Międzyzdroje wspiera przedsiębiorców

Chcąc wesprzeć międzyzdrojskich przedsiębiorców – burmistrz Mateusz Bobek wystąpił  do Rady Miejskiej z propozycjami uchwał pomocowych dla lokalnych przedsiębiorców :                                            
1.  W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2021 przedłuża się do dnia 30 września 2021 r. Zmiana obejmuje również osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie posiadają osobowości prawnej- termin rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 marca, 15 kwietnia i 15 maja 2021 r. przedłuża się do dnia 30 września 2021 r.

2. Uchwała dotyczyć będzie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. 

3. Ostatnia uchwała obejmuje zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego. 

Proponowana stawka za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamę została zmniejszona z 5 zł na 3,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy, natomiast za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródków konsumpcyjnych, stołów, krzeseł itp. miejsc i obiektów przeznaczonych do konsumpcji -z 4 zł na 2,50 zł.

4. Oprócz wymienionych propozycji, nasi lokalni przedsiębiorcy są również zwolnieni z opłaty targowej. 

Skutki finansowe wymienionych działań szacowane są na ok. 500 000zł. Uchwały mają zostać wprowadzone w życie podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek, 11 lutego bieżącego roku.

Podobnie, jak w poprzednim sezonie, jako wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców,  Gmina planuje również szeroko zakrojoną akcję promocyjną zachęcającą turystów do przyjazdu na nasze piękne wybrzeże . W tym roku główną osią promocji, będzie polska rodzina. Planujemy dużo bezpłatnych  zajęć, animacji, koncertów na scenie zorganizowanej na Placu Gwiazd, skierowanych bezpośrednio do dzieci i ich rodziców- informuje burmistrz Mateusz Bobek.