Dzień otwarty wystawy pt. „Człowiek Odpady Morze”

W dniu 21 września (piątek) odbył się Dzień Otwarty Wystawy pt. ”Człowiek Odpady Morze”. Organizatorami wystawy są: Woliński Park Narodowy oraz EUCC – The Coastal Union Germany. Ekspozycja udostępniona jest w Muzeum Przyrodniczym WPN, przy ul. Niepodległości 3C w Międzyzdrojach do 03.11.2018 r.

Około 70% powierzchni naszej planety pokrywają morza i oceany, a odpady w środowisku morskim można znaleźć niemal wszędzie. Odpady, w szczególności tworzywa sztuczne stanowią zagrożenie nie tylko dla mórz i wybrzeży, ale także dla gospodarki i społeczeństwa. Większość odpadów w środowisku morskim powstaje na lądzie i trafia do morza. Jak zatrzymać zjawisko zaśmiecania naszych mórz? Aby rozwiązać ten globalny problem należy zacząć od podjęcia działań na lądzie. Trudno ocenić wszystkie skutki obecności odpadów w wodach mórz i oceanów. Wyróżnia się dwa podstawowe negatywne skutki dla morskiej fauny i flory: przedostawanie się cząstek do przewodu pokarmowego i przypadki zaplątania w utworzone przez odpady, pływające pułapki. Wystawa przedstawia problematykę wpływu zanieczyszczeń środowiska na świat bałtyckich organizmów.

Dzień Otwarty Wystawy pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego przygotowali wspólnie z EUCC, Hufcem Ziemi Wolińskiej ZHP w Międzyzdrojach oraz z wolontariuszami Błękitnego Patrolu WWF Polska. Podczas trwania imprezy, oprócz nieodpłatnego zwiedzania wystawy, przygotowane były ekologiczne stoiska edukacyjne, na których uczestnicy eventu, mogli sprawdzić swoją wiedzę
i otrzymać nagrody w prowadzonych konkursach.

Uczestnicy warsztatów mikroskopowych mogli przyjrzeć się skarbom ukrytym w morskim piasku. Jakie było ich zdziwienie, gdy wśród ziaren piasku, szczątków roślin, muszli i bursztynów odnaleźli ślady działalności człowieka – mikroplastik, szkło, fragmenty nylonowych sieci. Na kolejnym stanowisku przygotowanym przez WPN, sprawdzali swoją wiedzę, rozwiązując karty pracy związane z tematyką brzegu morskiego i jego mieszkańców. Szczególną sympatią cieszyły się morskie ssaki prezentowane przez WWF.

Najmłodsi goście chętnie wyrażali swe artystyczne wizje na przygotowanych tablicach, kontrastując obraz morza marzeń z zanieczyszczonym i zaśmieconym przez działalność człowieka.
Międzyzdrojscy harcerze i zuchy z X Szczepu „Gniazdo” z Międzyzdrojów Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP” z Międzyzdrojów, dołączyli do naszego projektu w ramach harcerskiej akcji „Miłuję przyrodę i staram się ją poznać”. Przygotowali na słonecznym tarasie CEM liczne aktywności i zabawy w oparciu o gry edukacyjne w rozmiarze XXL. Poprzez swoją obecność dostarczyli dużo ruchu i świetnej zabawy uczestnikom spotkania.

Podczas imprezy odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. ”Człowiek Odpady Morze”. Na konkurs wpłynęło 28 prac z których 12 zostało nagrodzonych. Pan Marek Dylawerski, z-ca Dyrektora WPN, główny specjalista ds. ochrony przyrody oraz Pani Elżbieta Waliszewska – Lorent, główny specjalista ds. edukacji wręczyli laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody.

Na zakończenie imprezy na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez Druha Tomka Rychłowskiego.

Impreza połączona była z akcją sprzątania plaży pod Kawcza Górą. Po zakończeniu części związanej ze zwiedzaniem wystawy, grami i animacjami, nadszedł czas na część terenową. Wspólnie z harcerzami i zuchami z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP wyruszyliśmy na odcinek szlaku czerwonego WPN, aby przeprowadzić obserwację plaży. Uczestnicy zapisywali na kartach obserwacje dotyczące m. in. stanu plaży, warunków środowiskowych, jakości i ilości zebranych śmieci oraz starali się oznaczyć spotkane podczas wędrówki organizmy. Na odcinku plaży od bazy rybackiej pod Kawczą Górę, napotkaliśmy na swojej drodze głównie odpadki pokonsumpcyjne: ogryzki, nakrętki od butelek, papierosy oraz drobne śmieci.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu imprezy, a uczestnikom za liczne przybycie i dobra zabawę. Do zobaczenia na szlakach Wolińskiego Parku Narodowego.

Anna Mysińska – Dział Edukacji WPN

2 komentarze “Dzień otwarty wystawy pt. „Człowiek Odpady Morze””
  1. Dział edukacji praca na 5!

  2. Brawo, nauka przez zabawę. Wspaniały pomysł, gratulacje!