Dzieci na feriach zimowych – komunikat do przewoźników drogowych

Zbliżają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim. Trwać będą od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. W tym czasie nie możemy zapominać o konieczności zachowania zasad dotyczących bezpiecznej podróży do miejsc wypoczynku i z powrotem.

Planując zorganizowany wyjazd zadbajmy o to, aby środek transportu był sprawny technicznie, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi. Podejmijmy zdecydowane działania, gdy wyczujemy od kierowcy lub opiekuna dzieci alkohol lub ich zachowanie będzie budziło nasze podejrzenie, że mogą być pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Zwracajmy uwagę, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, nie dostosowuje jej do warunków atmosferycznych, nie robi przerw w czasie jazdy lub nie reaguje na potrzebę postoju sygnalizowanego przez uczestników podróży. Ponadto, kierowca nie może korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (pisać sms-ów czy rozmawiać), palić tytoniu lub spożywać pokarmów.

Doradzamy, aby przed wyjazdem poświęcić czas na przypomnienie sobie norm i zasad zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z pojazdu i drogi. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych użytkowników dróg, a w szczególności utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, biorąc pod uwagę drogę hamowania pojazdu przy określonych warunkach panujących na drodze. Do podróży dogodniej wybierać drogi najwyższych kategorii o gwarantowanym standardzie utrzymania zimowego. W czasie podróży warto też sprawdzać komunikaty drogowe podawane przez media, np. informacje drogowe dostępne pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKiA – 19 111.

Gdy zauważymy zdarzenie drogowe, a na miejscu pracują służby ratunkowe, zachowując środki ostrożności – kontynuujmy jazdę, nie tamujmy ruchu na drodze. Dzięki temu możemy zapobiec powstaniu wtórnej sytuacji kryzysowej.

Przypominamy również o możliwości telefonicznego zgłoszenia do Policji o potrzebie wykonania kontroli stanu technicznego pojazdu oraz kierującego autokarem przed wyjazdem.