Dofinansowanie z Unii Europejskiej na walkę z pandemią

Gmina Międzyzdroje złożyła wniosek w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA pn. „Rozwój i podtrzymywanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii Covid 19”. Został on zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący. Na jego realizację została Gminie przyznana kwota ryczałtowa dofinansowania z EFRR w wysokości  39 322,58 euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych to 46 261,86 euro ( 203 922,28 zł). Partnerem projektu jest Gmina Dargun z Niemiec. Zarówno partnerowi niemieckiemu jak i Gminie Międzyzdroje zależy na tym by tak intensywna wymiana społeczna ludności zamieszkałej w różnych częściach obszaru pogranicza odbywała się: w sposób bezpieczny i zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających ewentualnemu rozprzestrzenianiu się pandemii W ramach projektu zaplanowano zabezpieczenie wspólnej przestrzeni publicznej:

1. plaża – jako teren głównego skupiska ludzi przebywających na terenie Gminy Międzyzdroje;

2. budynki i punkty użyteczności publicznej min. informacja turystyczna, oba budynki Gminy Międzyzdroje itp. 

Gmina Międzyzdroje we współpracy z partnerem niemieckim stworzy modelowy wzór zabezpieczenia przestrzeni publicznej i postępowania, który będzie mógł zostać wdrożony na całym obszarze wsparcia i z których to doświadczeń będą mogły skorzystać inne polskie i niemieckie Gminy.

Wprowadzenie modelowych działań zostanie też wykorzystane w raporcie do opracowania procedur i wykazania możliwości postępowania, ich wariantów oraz działań zmierzających do zapobiegania epidemii szczególnie w warunkach natężenia skupisk ludności i w warunkach właściwych dla miejscowości turystycznych (obszar wsparcia w dużej mierze jest obszarem turystycznym po obu stronach granicy).

One Response to “Dofinansowanie z Unii Europejskiej na walkę z pandemią”
  1. O fajnie as ja pisałem a na maseczki i płyn dezynfekujący nie dostałem ????