Dofinansowanie ulicy Okrągłej

Czysta, dobra jakościowo woda jest bardzo ważna dla każdego z nas. Nie na darmo mówimy, że woda to życie.

A dobra, smaczna woda to komfort w codzienności. Kolejni mieszkańcy naszej gminy będą mogli odczuć poprawę jakości swojego życia dzięki nowej inwestycji, którą jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Okrągłej w Wapnicy.

Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorcy zmuszeni są do zapewnienia na własny koszt filtrów polepszających jakość spożywanej wody oraz do korzystania z własnych ujęć wody.

,,Sieć wodociągowa, która powstanie w ramach projektu poprawi jakość wody pitnej a tym samym komfort życia mieszkańców, umożliwi zasilenie w wodę istniejących zabudowań mieszkalnych oraz terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na wsparcie rozwoju sieci wodociągowych i wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W dniu 10 maja ogłoszono przetarg, po rozstrzygnięciu którego podamy więcej szczegółów o planowanej inwestycji.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach