Dofinansowanie pieca i termomodernizacji domu

„Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach programu mieszkańcy gminy Międzyzdroje (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

7.500,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

·         zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) w lokalach bądź budynkach jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Międzyzdroje m.in.:

·         wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;

·         zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);

·         wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;

·         nabycie materiałów lub robót budowlanych;

·         modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Wnioski o przyznanie grantu w ramach naboru działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach – w ramach zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5 w Punkcie Obsługi Interesanta – Informacja od 1 lipca 2020 r. od godziny 9:00

(decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać u Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach:

– w pok. Nr 3– tel. 913275656, e-mail: um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

– na stronie www.miedzyzdroje.pl

W dniu 11 września 2020r. podpiszemy umowy z 5 osobami. Kolejne 3 umowy będą podpisane do połowy października i 1 osoba w na koniec października. W trakcie rozpatrywania są 4 zgłoszenia na rok 2021. Możliwe jest przyjęcie kolejnych 3 zgłoszeń, które realizowane będą w 2022 r. Projekt jest na łączną kwotę 144900,00 zł. Realizowany jest w latach 2020-2022.

Jeszcze mogą zostać przyjęte do realizacji w tym roku 3 zgłoszenia dotyczące udziału w projekcie pn.:

„Wymień piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach programu mieszkańcy gminy Międzyzdroje (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

25.000,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej,
 • przeprowadzenie częściowej termomodernizacji (izolacja cieplna ścian, stolarka okienna i drzwiowa, oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

50.000,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej,
 • przeprowadzenie pełnej termomodernizacji (izolacja cieplna ścian, stolarka okienna i drzwiowa, stropu w tym dachu i podłogi oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) w budynkach jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Międzyzdroje m.in.:

 • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
 • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
 • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
 • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • wykonanie zleceń określonych w audycie energetycznym.

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Zgłoszenia o przyznanie grantu w ramach naboru w projekcie pn.:„Wymień piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach – w ramach zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5 w Punkcie Obsługi Interesanta – Informacja (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach:

– w pok. Nr 3– tel. 913275656, e-mail: um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

– na stronie www.miedzyzdroje.pl

W dniu 11 września 2020r. podpiszemy umowę z 2 osobami, 1 na początku października. W trakcie procedowania jest 1 zgłoszenie. Możliwe jest przyjęcie jeszcze 3 zgłoszeń z realizacją  tym roku, 5 z realizacją w 2021 i 4 z realizacją w 2022r. Projekt jest na łączną kwotę 753250,00 zł

One Response to “Dofinansowanie pieca i termomodernizacji domu”
 1. I to są środki zmieniające piec, które nawet rzecznik praw dziecka poprze