Delegacja z Żytkowicz w Międzyzdrojach

W Międzyzdrojach mieszka wiele osób, których przodkowie przyjechali na te ziemie po drugiej wojnie ze Wschodu ( Ukrainy, Białorusi i innych). Tutaj założyli rodziny, urodziły się ich dzieci. Przekaz medialny o tych krajach  jest w Polsce dość jednoznaczny i niekoniecznie pozytywny.  Ale wielu Polaków, którzy pozostawili tam swoich bliskich z sentymentem wspominają tereny, z których pochodzą. I w miarę możliwości odwiedzają tamte strony. Okazją do lepszego poznania  oddalonej o 1200 km Republiki Białorusi była wizyta jaka miała miejsce 26 lipca w Międzyzdrojach. W piątek władze naszego miasta gościły delegację z powiatu i miasta Żytkowicze.  W delegacji obecni byli m.in.: przedstawiciele instytucji gospodarki leśnej, Generalny Konsul Ambasady Republiki Białorusi w Polsce Walery Cynkiewicz. Ponadto ze strony polskiej przedstawiciele międzyzdrojskiego samorządu z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Węglorzem, radny sejmiku woj. zachodniopomorskiego Wojciech Dorżynkiewicz, przedstawiciel WPN, przedstawiciele duchowieństwa z obu stron.

Podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Żytkowiczami. Nasi goście zainteresowani byli funkcjonowaniem szkół w Polsce, budownictwem mieszkaniowym, współpracą na niwie turystycznej. Przedstawiciele obu delegacji Burmistrz Mateusz Bobek i Atliwanow Wiktor Adamowicz zgodnie wyrazili deklarację, że nie chcą aby podpisana umowa była tylko kolejnym dokumentem, ale zapoczątkowała dalszą aktywną współpracę.
Po oficjalnej części delegacja zwiedziła najnowszą atrakcję miasta jaką jest oceanarium oraz międzyzdrojską promenadę. Miasto zrobiło na nich dobre wrażenie. Rozmowy prowadzone podczas wizyty naszych gości pokazują jak wiele wspólnego mają nasze narody a chęć porozumienia pomaga w przypomnieniu sobie zapomnianego języka rosyjskiego. Dzień wcześniej delegacja z Białorusi spotkała się z władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania pobytu naszych gości w Międzyzdrojach składamy bardzo serdeczne podziękowania.

One Response to “Delegacja z Żytkowicz w Międzyzdrojach”
  1. Wnuczka przesiedlonych Kresowian

    Szanowny Panie Redaktorze!

    Przodkowie dzisiejszych Międzyzdrojan jak i wielu, wielu mieszkańców naszych polskich Ziem Zachodnich przybyli tu z polskich Kresów, a nie z Ukrainy czy Białorusi. Kresy to Polska! To wspaniała polska kultura, znakomici artyści, wybitni pisarze, bohaterscy, niezłomni żołnierze AK, obrońcy wolnej Ojczyzny. Nasi przodkowie nie zostaliby tu przesiedleni po wojnie, gdyby nie byli Polakami. Trzeba o tym pamiętać.