Czy doczekamy się obiecanego Budżetu Obywatelskiego i Karty Mieszkańca?

Projekty Karty Mieszkańca i Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane głosowaniu już podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Czy więc międzyzdrojanie doczekają się realizacji wyborczych obietnic?

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Beatą Kiryluk i radnym Filipem Szyszkowskim o wyborczych obietnicach i szansach na ich realizację.

Karta uprawniająca do zniżek w miejskiej komunikacji, ośrodkach kultury czy obiektach sportowych staje się w dużych polskich miastach standardem, który nie powinien być zarezerwowany wyłącznie dla aglomeracji metropolitalnych. Podobnie sprawa przedstawia się z budżetem obywatelskim, który miałby dać mieszkańcom możliwość realizacji swoich projektów inwestycyjnych w gminie.

O Budżecie Obywatelskim i Karcie Mieszkańca słyszeliśmy już w trakcie kampanii samorządowej i podczas spotkania burmistrza z mieszkańcami w MDK 12 kwietnia. Jak przedstawiają się projekty uchwał, które pojawią się na jutrzejszej sesji?

Beata Kiryluk: Konsekwentnie realizujemy zobowiązania wyborcze. Naszym głównym założeniem, jest stworzenie bonusu dla mieszkańców Międzyzdrojów, który miałby rozwinąć aktywność w gminie, a przez to doprowadzić do pobudzenia przedsiębiorczości. Gmina posiada udział w podatku od osób fizycznych prowadzących działalność. Zależy nam na zachęceniu osób, które czują się związane z Międzyzdrojami, aby rozliczały się tutaj z podatków. Liczymy na to, że dzięki tym projektom coraz więcej osób będzie chciało zamieszkać w Gminie Międzyzdroje.

Karta Mieszkańca będzie wydawana na podobnych zasadach co karta strefy płatnego parkowania, czyli konieczne będzie złożenie dokumentów potwierdzających, że osoba ubiegająca się o taką kartę jest mieszkańcem Gminy Międzyzdroje. Do otrzymania takiej karty musi być przedstawiony PIT albo miejsce zameldowania, ponieważ wydawana będzie w różnych kategoriach — zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci.

Właściciel Karty Mieszkańca uprawniony będzie do zniżek dostępnych na terenie całej gminy, czyli np. do korzystania z imprez kulturalnych i sportowych, które oferuje miasto, ale również do korzystania ze wszystkich dostępnych dla mieszkańca usług, które gmina wynegocjuje z partnerami prywatnymi, czyli np. do zniżek w restauracjach, w kinie, czy w muzeach.

A co z komunikacją?

B.K.: Jest to zawarte w naszej karcie. Planujemy podpisanie takowego porozumienia, które też będzie uprawniać do zniżki na komunikację autobusową. Ogólnie rzecz biorąc, naszym celem jest zwiększenie możliwości mieszkańców z korzystania z tego, co oferuje gmina i aktywizowanie naszych lokalnych przedsiębiorców do współpracy. Zamierzamy w ten sposób pobudzić aktywność w mieście poza sezonem, zachęcić do korzystania z międzyzdrojskich lokali i obiektów kultury, do edukacji czy spędzania wolnego czasu na kręglach, w kinie, czy innych aktywnościach.

Wspomniała Pani o osobach pracujących i o dzieciach, a co z osobami starszymi?

B.K.: Zależy nam na zapewnieniu aktywności i opieki nad dziećmi w czasie sezonu letniego w formie półkolonii. W Karcie Mieszkańca zawrzemy również projekt „Senior”, czyli dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców, którzy skończą sześćdziesiąty rok życia. W tej sprawie zamierzamy podpisać umowę ze znajdującą się na naszym lokalnym rynku przychodnią rehabilitacyjną.

O Budżecie Obywatelskim, podobnie jak o Karcie Mieszkańca słychać już od jakiegoś czasu. Jakie są kulisy powstawania projektu?

Filip Szyszkowski: Prace nad Budżetem Obywatelskim w Międzyzdrojach zaczęliśmy jeszcze prowadzić w poprzedniej kadencji około trzech lat temu. Obecna wtedy Komisja Spraw społecznych, której przewodniczącym był Janusz Piłat podeszła do mojego pomysłu z dużym przekonaniem, ale nie udało się doprowadzić wtedy do jego realizacji. Dlatego bardzo dziękuję Burmistrzowi Międzyzdrojów, panu Mateuszowi Bobkowi, że w tej kadencji pojawiła się możliwość doprowadzenia do finalizacji Budżetu Obywatelskiego, mam nadzieję, że ten projekt będzie tylko i wyłącznie się rozwijał i przysłuży się mieszkańcom.

Właśnie, jak ma przysłużyć się mieszkańcom gminy, co daje Budżet Obywatelski?

F.S.: Budżet Obywatelski jest najprostszym rozwiązaniem, dającym mieszkańcom realny wpływ na to, jak rozwija się gmina. Jest formą pytania mieszkańców o to, jakie inwestycje mają być zrealizowane w przyszłym roku budżetowym. Budżet Obywatelski składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest złożenie przez grupę mieszkańców projektu, który musi być oceniony pod względem merytorycznym i możliwościami prawnymi realizacji. Musi też posiadać wykonany kosztorys, oczywiście nie musi być on wykonany perfekcyjnie, bo ciężko wymagać, żeby każdy z mieszkańców miał specjalistyczną wiedzę. W projekcie należy też wskazać teren. Jeżeli powyższe wymogi zostaną spełnione, projekt przechodzi do głosowania. Głosować na dany pomysł może każdy z mieszkańców od szesnastego roku życia. Projekt, który zdobędzie największą ilość głosów, jest wpisywany do budżetu na przyszły rok budżetowy.

Jak wyglądać będzie forma takich głosowań?

F.S.: Głosowania odbywać się będą w Międzynarodowym Domu Kultury oraz w Świetlicy Wiejskiej w Wapnicy lub w Szkole Podstawowej. Na pewno będzie można głosować przez internet za pośrednictwem specjalnej strony internetowej międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jakie projekty mogą zostać zgłoszone przez mieszkańców?

F.S.: W ramach Budżetu Obywatelskiego można składać dwa rodzaje projektów. Są to tzw. projekty twarde, dotyczące różnego rodzaju inwestycji i remontów oraz projekty miękkie, czyli organizacja imprez, dofinansowanie szkół, pracowni, nowego rodzaju aktywności sportowej, kulturalnej czy teatralnej. Zostałem już zapewniony przez burmistrza, że jeśli projekt zostanie przegłosowany podczas jutrzejszej sesji, to gmina jest gotowa na zapewnienie środków do jego realizacji.

Dziękuję za rozmowę.