Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy

„Żyjesz tylko przez maleńką chwilę życia przyrody. Kim będziesz za trzydzieści tysięcy lat?”

W listopadzie 2018 r. Woliński Park Narodowy rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. ”Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”.
Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 i obejmie dwie grupy z Przedszkola Miejskiego „Morskie skarby” w Międzyzdrojach – Marynarze i Muszelki.

Podobne przedsięwzięcie realizowaliśmy zgodnie z pomysłem Pani Joanny Sawickiej, wychowawczyni grupy przedszkolnej w latach 2015-2016. To właśnie Pani Joanna była inicjatorką projektu edukacyjnego, realizowanego w formie lekcji przyrodniczych dla przedszkolaków, organizowanych wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym.


 
Przyroda jest dla dziecka w wieku przedszkolnym najbardziej dostępnym i niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania. Dzięki temu przyroda, bardziej aniżeli inna dziedzina życia, wpływa na wielostronny rozwój małego dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowość. Dlatego też dzieci powinny mieć jak najwięcej okazji do tego, by obserwować przyrodę, wykonywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, a więc poznawać ją wszystkimi zmysłami oraz poprzez własną kreatywność.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z przyrodą dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jej częścią i podlega wszystkim jej prawom. Dlatego też powinien czuć się za nią odpowiedzialny.

Podczas tej edycji odbędzie się kilkanaście spotkań edukatorów Wolińskiego Parku Narodowego z przedszkolakami. Do tej pory odbyliśmy zajęcia na temat gatunków drzew, funkcji lasu oraz dowiedzieliśmy się kto jest symbolem Wolińskiego Parku Narodowego i na jakiej wyspie leży nasz Park. Przedszkolaki odwiedziły również Muzeum Przyrodnicze, gdzie poznały ekosystemy Wolińskiego Parku Narodowego oraz ich mieszkańców.

Zajęciom towarzyszą projekcje filmów, gry i zabawy przyrodnicze, a także wycieczki terenowe. Każdy uczestnik projektu otrzymał kartę przedszkolaka, na której umieszczone są miejsca na naklejkę za udział w poszczególnych zajęciach.

Celem naszych spotkań jest zapoznanie przedszkolaków z bogactwem przyrodniczym, jakie je otacza oraz wdrożenie prawidłowych postaw i nawyków po to, aby najbliższa przyroda mogła nas stale zachwycać. Chcielibyśmy, aby dzieci biorące udział w zajęciach stały się przyjaciółmi Wolińskiego Parku Narodowego i dbały wspólnie z pracownikami WPN o jego bioróżnorodność.

Anna Mysińska

One Response to “Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”
  1. Świetna inicjatywa i Program!!!