Zielone światło dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w gminie Międzyzdroje, która niestety spotyka się z bardzo trudnym okresem w branży budowlanej. Rynek ten obecnie charakteryzuje się rosnącymi cenami usług, materiałów oraz znacząco rosnącymi kosztami pracy. 

W tym trudnym okresie w dniu 04.02.2020r. zakończone zostało trzecie postępowanie przetargowe przeprowadzone w celu wyłonienia generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach”. Pomimo otrzymania oferty cenowej znacznie przekraczającej możliwości finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach otwiera ono nowe możliwości, a dokładnie umożliwia przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy ─ Prawo zamówień publicznych. 

Oczywiście tryb dialogu konkurencyjnego wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych a podstawowym było przeprowadzenie dwóch identycznych postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Należy przypomnieć, że pomiędzy pierwszym a drugim postępowaniem przetargowym dokonano zmiany zakresu rzeczowego oraz wydłużenia terminu realizacji i tym samym konieczne było przeprowadzenie trzeciego postępowania przetargowego.  Niezbędnym warunkiem była również zgoda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Należy przypomnieć, iż dofinansowanie w wysokości 32 mln zł jest bezzwrotne, a tylko pożyczka w wysokości 17 mln otrzymana z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach będzie musiała zostać zwrócona w okresie 15  lat. Okres przygotowawczy remontu oczyszczalni jest procesem bardzo skomplikowanym wymagającym złożonych działań formalno-prawnych. Natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków po remoncie wynosi średnio około 25 lat, warto więc zadbać o wszystkie szczegóły w początkowym etapie inwestycji. Będzie to miało bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne, które chcielibyśmy utrzymać na akceptowalnym poziomie. 

Przeprowadzone  12 lutego w NFOŚiGW w Warszawie rozmowy Mateusza Bobka, Burmistrza Międzyzdrojów,  Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Tomasza Jaworskiego oraz zespołu ekspertów technicznych i finansowych przyniosły w obustronnych uzgodnieniach perspektywę pozytywnych rozwiązań. Umożliwi to wyłonienie generalnego wykonawcy przy zachowaniu wszystkich istotnych założeń projektu , mających na celu polepszenie parametrów oczyszczalni ścieków takich jak wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów,  optymalizacje kosztów eksploatacji, polepszenia parametrów przepustowości, przy jednoczesnym polepszeniu jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni. Decyzje, które zapadły na spotkaniu w dniu 12.02.2020r. pozwalają z większym optymizmem myśleć o sfinansowaniu bardzo ważnego dla nas zadania inwestycyjnego, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zabezpieczonych do tej pory środków finansowych. 

6 KOMENTARZE

  1. Nasz Sekretarz a przewodniczący rady nadzorczej ZWIK czuwa i kolejny raz mieszkaniec Świnoujscie będzie decydować o strategicznych sprawach mieszkańców Miedzyzdrojów i Sołectw a dług będzie jak mawiał Dorosz bezpieczny.

  2. ja sobie nie wyobrażam co będzie w sezonie letnim,teraz nie idzie przejść koło tego śmierdziela a jak już zaczną działać te wszystkie blokowiska to będzie taka wizytówka dla miasta że jestem pewien że opiszą nas we wszystkich mediach

  3. Propaganda Ala PIS🤔 co ty wygadujesz przecież PIS jest tu opozycją😤Oj mijasz się z prawdą🤗

  4. Jak to przeczytałem to z wielkim optymizmem stwierdzam że moje parametry nadziejowe na nową oczyszczalnie legły w gruzach😅😅😅Kto pisze te artykuły???🤔😜

    • To bełkot w stylu: nikt nam nie wmówi, że białe jest białe a czarne jest czarne. Brawo Wy! Propaganda a’la’ PiS

Comments are closed.