Co z tą oczyszczalnią? Trudny okres w branży budowlanej

Zielone światło dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w gminie Międzyzdroje, która niestety spotyka się z bardzo trudnym okresem w branży budowlanej. Rynek ten obecnie charakteryzuje się rosnącymi cenami usług, materiałów oraz znacząco rosnącymi kosztami pracy. 

W tym trudnym okresie w dniu 04.02.2020r. zakończone zostało trzecie postępowanie przetargowe przeprowadzone w celu wyłonienia generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach”. Pomimo otrzymania oferty cenowej znacznie przekraczającej możliwości finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach otwiera ono nowe możliwości, a dokładnie umożliwia przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy ─ Prawo zamówień publicznych. 

Oczywiście tryb dialogu konkurencyjnego wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych a podstawowym było przeprowadzenie dwóch identycznych postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Należy przypomnieć, że pomiędzy pierwszym a drugim postępowaniem przetargowym dokonano zmiany zakresu rzeczowego oraz wydłużenia terminu realizacji i tym samym konieczne było przeprowadzenie trzeciego postępowania przetargowego.  Niezbędnym warunkiem była również zgoda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Należy przypomnieć, iż dofinansowanie w wysokości 32 mln zł jest bezzwrotne, a tylko pożyczka w wysokości 17 mln otrzymana z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach będzie musiała zostać zwrócona w okresie 15  lat. Okres przygotowawczy remontu oczyszczalni jest procesem bardzo skomplikowanym wymagającym złożonych działań formalno-prawnych. Natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków po remoncie wynosi średnio około 25 lat, warto więc zadbać o wszystkie szczegóły w początkowym etapie inwestycji. Będzie to miało bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne, które chcielibyśmy utrzymać na akceptowalnym poziomie. 

Przeprowadzone  12 lutego w NFOŚiGW w Warszawie rozmowy Mateusza Bobka, Burmistrza Międzyzdrojów,  Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Tomasza Jaworskiego oraz zespołu ekspertów technicznych i finansowych przyniosły w obustronnych uzgodnieniach perspektywę pozytywnych rozwiązań. Umożliwi to wyłonienie generalnego wykonawcy przy zachowaniu wszystkich istotnych założeń projektu , mających na celu polepszenie parametrów oczyszczalni ścieków takich jak wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów,  optymalizacje kosztów eksploatacji, polepszenia parametrów przepustowości, przy jednoczesnym polepszeniu jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni. Decyzje, które zapadły na spotkaniu w dniu 12.02.2020r. pozwalają z większym optymizmem myśleć o sfinansowaniu bardzo ważnego dla nas zadania inwestycyjnego, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zabezpieczonych do tej pory środków finansowych. 

6 komentarzy “Co z tą oczyszczalnią? Trudny okres w branży budowlanej”
  1. Nie dług a budżet był bezpieczny!

  2. Nasz Sekretarz a przewodniczący rady nadzorczej ZWIK czuwa i kolejny raz mieszkaniec Świnoujscie będzie decydować o strategicznych sprawach mieszkańców Miedzyzdrojów i Sołectw a dług będzie jak mawiał Dorosz bezpieczny.

  3. ja sobie nie wyobrażam co będzie w sezonie letnim,teraz nie idzie przejść koło tego śmierdziela a jak już zaczną działać te wszystkie blokowiska to będzie taka wizytówka dla miasta że jestem pewien że opiszą nas we wszystkich mediach

  4. Propaganda Ala PIS? co ty wygadujesz przecież PIS jest tu opozycją?Oj mijasz się z prawdą?

  5. Jak to przeczytałem to z wielkim optymizmem stwierdzam że moje parametry nadziejowe na nową oczyszczalnie legły w gruzach???Kto pisze te artykuły?????

    • To bełkot w stylu: nikt nam nie wmówi, że białe jest białe a czarne jest czarne. Brawo Wy! Propaganda a’la’ PiS