Aktualizacja: Odpowiedź UM – Kontrola CBA w gminie Międzyzdroje. Jest zawiadomienie do prokuratury

Funkcjonariusze Wydziału Postepowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, w okresie od dnia 9 sierpnia 2018 r. do dnia 7 maja 2019 r., prowadzili w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Gminy Międzyzdroje, w zakresie powołania do życia oraz działalności spółki z udziałem Gminy –  Międzyzdrojski Rynek Sp. z o.o.

W toku kontroli ustalono, między innymi, iż w związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ponadto, nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu o wartości 2.718.000,00 zł.

Przedmiotowe działania władz Gminy Międzyzdroje doprowadziły do wyrządzenia tej jednostce samorządowej szkody wielkich rozmiarów w wysokości co najmniej 2.319.063,65 zł.

Mając na uwadze powyższe Delegatura CBA w Szczecinie złożyła 5 czerwca 2019 r.  zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków a także działania na szkodę Gminy przez funkcjonariuszy publicznych, przez co doprowadzili oni do powstania szkody wielkich rozmiarów w mieniu Gminy Międzyzdroje.


 

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z kontrolą CBA w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, informujemy, że Burmistrz Międzyzdrojów zapoznał się z raportem  CBA Delegatura w Szczecinie z dnia 7 maja 2019 roku.

,,Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem ten raport. Wykazuje on niewystarczający nadzór właścicielski nad spółką Międzyzdrojski Rynek oraz inne nieprawidłowości. Sprawa została skierowana do Prokuratury. Jeśli zarzuty stawiane przez CBA się potwierdzą i będą dotyczyły osób pracujących w Urzędzie, zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje służbowe” – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek. Odkąd sprawuję funkcję burmistrza podkreślam, że będę walczył z patologią.  Mienie i środki finansowe powinny być pod szczególną kontrolą, na którą kładę nacisk. Także w raporcie o stanie Gminy Międzyzdroje za 2018 rok wskazujemy, że potrzebne są zmiany w miejskich spółkach. 

W miarę toczącego się postępowania będziemy informować Państwa o sytuacji.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy 
UM w Międzyzdrojach