Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ZWiK Międzyzdroje

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską.

Lokalizacja:

1) Działki nr: 381/2, 498, 489, 499/3, i 499/1 w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje w zakresie:

– odcinka przejścia pod torami PKP,
– odcinka w pasie drogi wojewódzkiej nr 102,
– odcinka w pasie drogi krajowej nr 3 w miejscowości Międzyzdroje (działki będące w kompetencji Wojewody).

2) Działki nr: 491, 496/2, 216/9 w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje (działki będące w kompetencji Starosty).

Zakres robót obejmuje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych wraz z przyłączami do przyległych działek w systemie grawitacyjnym, przyłącza włączane do przepompowni.

2. Budowę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej transportującej ścieki od przepompowni strefowych do miejskiej sieci kanalizacji komunalnej.

3. Budowę – montaż prefabrykowanych przepompowni ścieków wraz z ich zasileniem w energię elektryczną.

4. Przeciski i przewierty.

5. Włączenie przepompowni do istniejącego systemu.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej: 1023,1 mb, w tym: – długość sieci: 955,7 m – długość przyłączy: 67,4 m. Liczba przepompowni: 3 szt.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.