Bezpieczna Gmina z OSP Lubin

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie, prócz gaszenia pożarów i likwidacji innych zagrożeń, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Zabezpieczamy szereg imprez masowych w naszej gminie (np. festyny, wydarzenia sportowe, pikniki). Staramy się podczas tego typu wydarzeń prowadzić pokazy pierwszej pomocy i przybliżać zasady ochrony p.poż.

 

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt „Uratuj mnie”, w ramach którego przeszkoliliśmy ponad 500 mieszkańców powiatu kamieńskiego z zasad udzielania pierwszej pomocy. W tych działaniach wspierali nas druhowie z OSP Międzyzdroje i OSP Dargobądz, za co dziękujemy.

W maju 2019r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projekt OSP Lubin p.t. „Bezpieczna Gmina” uzyskał dofinansowanie w wysokości 6000 zł.

W ramach projektu doposażymy naszą jednostkę w defibrylator AED. Defibrylator AED w znacznym stopniu wzmocni nasze możliwości ratownicze a równocześnie pozwoli podczas zabezpieczania różnych imprez prowadzić pokazy obsługi i zasady działania AED.

Planujemy dotychczas wykorzystywany przez nas defibrylator AED umieścić w ogólnodostępnym miejscu w sołectwach celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Druhowie z OSP Lubin