Bezpieczna edukacja w Gminie Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje 10 listopada br. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych   z walką i zapobieganiem COVID – 19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Realizacja projektu grantowego umożliwiła dokonanie zakupów środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych urządzeń związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa, co w znacznym stopniu zwiększyło  bezpieczeństwo i ochronę indywidualną dzieci oraz pracowników placówek oświatowych i żłobka.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym dokonano zakupów odpowiedniego wyposażenia do wszystkich placówek oświatowych i żłobka na łączną kwotę 66.629,50 zł. Zakupiony sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji już jest użytkowany a dzięki niemu zwiększyło się efektywne działanie w zwalczaniu wirusów i bakterii.

Międzyzdroje, 20 listopada 2020 roku                                         

Inspektor ds. oświaty i zdrowia
Grażyna Dubako