Pożyteczne liście z naszych ogrodów

Nie wygrabiajmy wszystkich liści z naszych ogrodów. Opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów, ograniczają erozję gleby, stanowią dodatkową zimową ochronę roślin przed mrozem, a rozkładając się, tworzą próchnicę użyźniającą glebę.

W suchych liściach zimuje ogromna ilość, drobnych bezkręgowców. W bezśnieżne zimy skorzystają z nich również ptaki, znajdując wśród liści larwy. Wśród suchych liści znajdą też zimową kryjówkę jeże ??? 

Te pożyteczne zwierzęta zwalczają szkodniki w naszych ogrodach takie jak np. ślimaki .???